Nevelőtestület

Kollégiumi nevelőtestület

 

Nyitrai Menyhért kollégiumvezető, biológia – földrajz, pedagógia, közoktatásvezető szakvizsga
Tormássi Éva kollégiumvezető helyettes, mérnök tanár, mentálhigiénés szakember
Barabás Péter hitoktató
Beke Zoltán műszaki tanár
Denkinger István történelem szakos tanár
Eckert Jánosné hitoktató
Geisz Ildikó magyar szakos tanár
Maár Dániel történelem szakos tanár
Kazinczy Viktória kollégiumi nevelő
Walter Erika biológia – földrajz szakos tanár
Fenyvesi Bernadett kollégiumi nevelő
Lenkay Éva agrármérnök – mérnöktanár
Keszthelyi Zsolt történelem szakos tanár, DÖK segítő
Kőrösi Gábor Péter földrajz – történelem
Farkasné Örményi Zsuzsanna pedagógiai felügyelő
Kontár Juraj pedagógiai felügyelő