Vörösmarty Mihályra emlékeztünk

December 1-jén ünnepeljük Vörösmarty Mihály születésnapját.

Gimnáziumunkban a róla való megemlékezésnek régi hagyománya van. A költőnek két mellszobra is található az intézmény területén. Vajon miért? A nemzeti énekünk, a Szózat szerzőjének, vagy tán névadónk, Petőfi Sándor pártfogójának jár ez a kitüntetett figyelem?

Ma már kevesen tudják, hogy valaha a kollégium önálló diákotthonként kezdte meg a működését. A költő halálának 100. évfordulóján nagy rendezvénysorozattal emlékeztek meg Bonyhádon arról a poétáról, akinek neve, pályakezdése szorosan kötődik a településhez. Vörösmarty ugyanis csaknem 9 éven át volt házitanítója Perczel Sándor, helyi földbirtokos fiainak. A költőnek is több alkotása tanúskodik a Völgységben töltött éveinek jelentőségéről.

Ezért történt tehát, hogy 1955-ben a gimnázium akkori igazgatójának, Kolta Lászlónak a kezdeményezésére a kollégium ünnepélyes keretek között felvette Vörösmarty Mihály nevét, s mindaddig viselte, amíg 1976-ban a gimnázium igazgatása alá nem került.

Az idei évben, Vörösmarty születésének 220. évfordulóján is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját a költőnek a régi kollégiumi bejárat előterében látható mellszobránál. S ezúttal egy kis tábla is került a falra, amely az intézmény múltjának a fent leírt szakaszára emlékeztet.